Corona Update 3 - WE GAAN OP ZOMERKAMP!!! (17-06-2020) | HBS Zomerkamp

Agenda:

  • 15 juli - Fietsen inleveren 08:30 t/m 10:00
  • 18 juli - Zomerkamp 2020

Corona Update 3 - WE GAAN OP ZOMERKAMP!!! (17-06-2020)

Goed nieuws: het HBS Zomerkamp van 18 t/m 25 juli 2020 gaat door voor de deelnemers tot en met 12 jaar!

Wel wordt het vanwege de corona maatregelen een iets ander kamp dan we gewend zijn. We houden ons tijdens het kamp aan de richtlijnen die door een aantal landelijke jeugd- en scouting organisaties zijn opgesteld en akkoord zijn bevonden door de Rijksoverheid. Voor meer informatie zie: www.wegaanopzomerkamp.nl

Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke richtlijnen die voor ons kamp zullen gelden:
De deelnemers kunnen helaas niet met de bus naar het kampterrein in de Achterhoek, alle deelnemers moeten worden gebracht door ouders/verzorgers.
Kort voor aanvang van het kamp is er voor alle deelnemers een gezondheidscheck. Daarbij worden de standaard controlevragen van het RIVM gesteld.
We blijven tijdens het kamp zoveel mogelijk in de ‘kamp-bubbel’. Dat betekent: zo min mogelijk contact met externen en geen bezoek van buitenaf.
De begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
De begeleiding beperkt het fysiek contact met kinderen tot wat noodzakelijk is en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen.
De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht
Hygiëne en gezondheid staan extra hoog in het vaandel. Zo zijn er extra en vaste schoonmaak momenten van o.a. de toiletten.
Er zijn ook meer toiletten dan normaal en aparte toiletten voor deelnemers en begeleiders.
Ook is extra aandacht voor het ventileren van de tenten.
In de bijlage vindt u het protocol voor Zomerkampen voor kinderen tot en met 12 jaar in 2020 waar u meer informatie kunt vinden.
In de week voor het kamp zullen wij een een aantal ouderavonden organiseren via zoom, hierover krijgt u nog bericht. Hier zullen we meer toelichting geven over alle regels en aandachtspunten die van belang zijn voor het kamp deze zomer. Voor aanvang van deze ouderavonden zullen wij het kampboekje met alle relevante informatie toesturen.

Heeft u vragen of opmerkingen die niet kunnen wachten tot de ouderavond, neem dan contact op via 06-10428252 of reageer op deze e-mail.

Uiteraard kan het altijd gebeuren dat de overheid tussen nu en de start van het kamp besluit om de corona maatregelen toch weer aan te scherpen. Dat kan dan ook gevolgen hebben voor het zomerkamp.

Inschrijfgeld
Volgens onze administratie hebben wij nog geen betaling van u ontvangen. Daarom het verzoek aan u om het inschrijfgeld van €250 voor het HBS Zomerkamp zo snel mogelijk over te maken naar ons rekeningnummer NL28INGB0006869347 t.n.v. HBS Zomerkamp o.v.v. naam en team.

Namens de HBS Zomerkampcommissie,

Jeroen Glasbergen
Hoofdleider