Corona Update 1 (09-04-2020) | HBS Zomerkamp

Agenda:

  • 15 juli - Fietsen inleveren 08:30 t/m 10:00
  • 18 juli - Zomerkamp 2020

Corona Update 1 (09-04-2020)

Beste ouders en verzorgers van de deelnemers aan het HBS Zomerkamp 2020,

De corona-crisis raakt ons allemaal. Dat geldt dus ook voor onze vereniging. Zoals u weet is de amateurvoetbal-competitie afgelast en is onze mooie club voorlopig tot 28 april gesloten. Ondanks de lastige situatie, kijken we als Zomerkampcommissie met een positieve blik vooruit richting de zomer en dus ook naar het Zomerkamp.

Dat betekent dat we er vooralsnog vanuit gaan dat het kamp komende zomer kan doorgaan, maar uiteraard alleen zolang dat binnen de dan geldende maatregelen van de Nederlandse overheid past. De verwachting is dat er kort voor 28 april meer duidelijk wordt over een eventuele verlenging van de huidige maatregelen. Dat moment zullen we dus ook als Zomerkampcommissie moeten afwachten.

Ons plan is om in ieder geval uiterlijk 15 juni een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van het HBS Zomerkamp. Mocht het voor die tijd al duidelijk zijn dat de huidige of aangescherpte maatregelen tot en met de zomer verlengd worden, hakken we de knoop uiteraard eerder door.

Vooralsnog zijn we als organisatie dus bezig met de voorbereidingen op het kamp. Het verzoek aan u is dan ook om, indien dat nog niet gebeurd is, het inschrijfgeld van €250 voor het HBS Zomerkamp zo snel mogelijk over te maken naar ons rekeningnummer NL28INGB0006869347 t.n.v. HBS Zomerkamp o.v.v. naam en team.

Mocht het HBS Zomerkamp toch niet kunnen doorgaan, dan krijgt u het inschrijfgeld terug. Daarbij geldt dat er mogelijk een klein bedrag (maximaal 30 euro, 12% van het inschrijfgeld) wordt ingehouden om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan annuleringskosten voor het huren van de tenten en andere benodigdheden voor het kamp.

We wachten samen met u de ontwikkelingen af. Zodra er meer te melden is over het HBS Zomerkamp 2020, nemen we opnieuw contact met u op.

Voor nu wensen we u allemaal veel sterkte en gezondheid in deze lastige tijden. Mocht u vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet, namens de HBS Zomerkampcommissie,

Jeroen Glasbergen
Hoofdleider